Sunday , 27 July 2014
Hàng mới

烟花三月- 童丽 Yên Hoa Tam Nguyệt- Đồng Lệ

烟花三月- 童丽
Yān huā sān yuè- tóng lì
Yên Hoa Tam Nguyệt (Hoa Khói Tháng Ba) – Đồng Lệ

 

牵住你的手相别在黄鹤楼
Qiān zhù nǐ de shǒu xiāng bié zài huáng hè lóu
Khiên trụ nhĩ đích thủ, tương biệt tại Hoàng Hạc Lâu,
Cầm lấy tay người, đến Hoàng Hạc Lâu ta từ biệt, Read More »